agreeably ne demek?

 1. Tatlılıkla
 2. Hoş bir şekilde
 3. Kabul ederek, razı olarak
 4. Uygunca
 5. Uygun bir şekilde

tatlılıkla

 1. Tatlı dille, anlayışla, hoşgörü göstererek, iyilikle
 2. (en)With kindness.
 3. (en)Amicably.
 4. (en)Blandly.

agreeably tart

 1. Mayhoş

agreeable

 1. Hoş, iyi, tatlı
 2. Makbul
 3. Uygun, razı
 4. Hazır, uysal
 5. Münasip
 6. Kabul edilir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agreeably tartagreeableagreeable toagreeable validagreeablenessagreeabilityagreeagree onagree stronglyagree to differagree together
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın