agreeable ne demek?

 1. Kabul edilir
 2. Hoş, iyi, tatlı
 3. Makbul
 4. Uygun, razı
 5. Hazır, uysal
 6. Münasip

kabul

 1. Onay
 2. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
 3. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
 4. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
 5. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
 6. Bir yere alınma.
 7. Akseptans.
 8. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
 9. Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
 10. Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)

agreeable to

 1. Uygun

agreeable valid

 1. Makbul

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agreeable toagreeable validagreeablenessagreeablyagreeably tartagreeabilityagreeagree onagree stronglyagree to differagree together
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın