above item ne demek?

  1. Öğenin Üstünde

above all

  1. Herşeyden fazla, özellikle, bilhassa

above average

  1. Ortalamanın üstünde.

item

  1. Not etmek
  2. İşlem maddesi
  3. Parça, kalem, adet
  4. Bent, madde, fıkra
  5. Hesapta münferit rakam
  6. Ayrıntıları ile yazmak veya kaydetmek
  7. Keza, dahi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

above allabove averageabove bar codeabove boardabove classeaboveabove groundabove ground levelabove knee amputeeabove limitaboabo blood groupabo blood groups systemabo incompatibilityABO kan grubuitemitem analysisitem by item basisitem manitem of inventoryitem scriptitem selectionitemiseitemiseditemizationite atsan yemezite kakaite kaka geçmekite kaka yol açmakite ot
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın