itemised ne demek?

  1. Ayrıntılarıyla listelenmişŸ, kataloğŸu yapılmışŸ, listelenmişŸ, numaralandırılmışŸ, tüm ayrıntılılarıyla yazılmışŸ (ayrıca itemized)

itemise

  1. Ayrıntılarıyla listelemek, katalog yapmak, listelemek, numaralandırmak, tüm ayrıntılarıyla yazmak (ayrıca itemize)

itemization

  1. Ayrıntılarıyla listeleme, madde madde listeleme, -in parçalarını tanımlama, numaralandırma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

itemiseitemizationitemizeitemizeditemized billitemitem analysisitem by item basisitem manitem of inventory
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın