itemise ne demek?

  1. Ayrıntılarıyla listelemek, katalog yapmak, listelemek, numaralandırmak, tüm ayrıntılarıyla yazmak (ayrıca itemize)

itemised

  1. Ayrıntılarıyla listelenmişŸ, kataloğŸu yapılmışŸ, listelenmişŸ, numaralandırılmışŸ, tüm ayrıntılılarıyla yazılmışŸ (ayrıca itemized)

itemization

  1. Ayrıntılarıyla listeleme, madde madde listeleme, -in parçalarını tanımlama, numaralandırma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

itemiseditemizationitemizeitemizeditemized billitemitem analysisitem by item basisitem manitem of inventoryite atsan yemezite kakaite kaka geçmekite kaka yol açmakite ot
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın