aşina olmak ne demek?

 1. Tanımak, bilmek

  Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı.

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

aşina

 1. Bildik, tanıdık
 2. Bilinen.
 3. Bildik, dost, arkadaş, tanıdık.
 4. Bilinen, tanıdık olan.
 5. Aşna
 6. Malumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Malik. Tanıdık. Yabancı olmayan.
 7. (en)Acquainted with.
 8. (en)Familiar.
 9. (en)Knowing.
 10. (en)Conversant.

aşinalık

 1. Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
 2. Tanışıklığı gösterir davranış
 3. (en)Familiarity.
 4. (en)Acquaintance.
 5. (en)Proficiency.
 6. (en)Acquaintedness.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşinaaşinalıkaşinalık göstermekaşineaşiaşifteaşiheaşikaraşikar çözümaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabıolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın