aşinalık göstermek ne demek?

 1. Ilgilenmek, tanıdığını belli etmek.

aşinalık

 1. Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
 2. Tanışıklığı gösterir davranış
 3. (en)Familiarity.
 4. (en)Acquaintance.
 5. (en)Proficiency.
 6. (en)Acquaintedness.

aşina

 1. Bildik, tanıdık
 2. Bilinen.
 3. Bildik, dost, arkadaş, tanıdık.
 4. Bilinen, tanıdık olan.
 5. Aşna
 6. Malumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Malik. Tanıdık. Yabancı olmayan.
 7. (en)Acquainted with.
 8. (en)Familiar.
 9. (en)Knowing.
 10. (en)Conversant.

göstermek

 1. Bir şeyin etkisi altında tutulmak.
 2. Kanıtla inandırmak.
 3. Öğretmek, açıklamak.
 4. Yapmasını söylemek, görevlendirmek.
 5. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek
 6. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak.
 7. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek.
 8. Belirtmek, anlatmak.
 9. Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi gerçekleştirmek.
 10. (en)To point.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşinalıkaşinaaşina olmakaşineaşiaşifteaşiheaşikaraşikar çözümgöstermekgöstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın