aşamalar kuramı ne demek?

  1. (Rostow) Toplumların ekonomik gelişmesinin, geleneksel toplum-ön koşullar dönemi -kalkış dönemi- ekonomik olgunluk dönemi- yüksek yığın tüketimi dönemi diye adlandırılan, birbirini izleyen beş dönemden oluştuğunu savunan kuram.
  2. (en)Theory of stages.
  3. (fr)Théorie des étapes

aşamalı

  1. Aşaması olan, kademeli.
  2. Bk. gelişimsel
  3. (en)Progressive.

aşamalı denetici

  1. İki ya da daha çok aşaması olan denetim aygıtı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşamalıaşamalı deneticiaşamalı görüntüaşamalı olarak azalmakaşamalı olarak azaltmakaşamaaşama aşamaaşama düşürümüaşama kaydetmekaşama sırasıaşamkuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın