Musa textilis ne demek?

 1. Manila.
 2. (la)Musa textilis

musa

 1. Osmanlıca'da yazılışı: mus'a.
 2. Bk. muz
 3. Vasiyet edilmiş, vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş, tavsiye olunmuş.
 4. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
 5. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 6. Eski Mısır dilinde "çocuk" anlamında.
 7. (C: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi.
 8. Beni İsrail peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa namındaki peygamberi yerine tayin ederek vefat etmiştir. Mısır firavununa karşı mücadele etti. Harun (A.S.) kardeşi ve kendi veziri hükmünde idi.(Mısır Kıt'ası, kumistan olan Sahra-yı Kebir'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sahra komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki ziraatı, kudsiye; ve vasıta-ı ziraat olan "Bakar"ı ve "Sevr"i mukaddes, belki mabud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti, sevr'e, bakar'a ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, "İcl" mes'elesinden anlaşılıyor.İşte Kur'an-ı Hakim, Hazret-i Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle, o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar-perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü, bir bakar'ın zebhi ile ifham ediyor. S.)
 9. Ustura.
 10. (en)Muse, inspiration.

musa bih

 1. Vasiyyet olunan şey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

musamusa bihmusa dinimusa lehmusa şeriatımusaaramusabmusabbagmusabemusaberemusmus musculusmus sylvasicusmus sylvaticustextiletextile finishingtextile goodstextile industrytextile machinetextiformtexttext animationtext basedtext booktext box
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın