musa ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Vasiyet edilmiş, vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş, tavsiye olunmuş.
 2. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
 3. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 4. Eski Mısır dilinde "çocuk" anlamında.
 5. (C: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi.
 6. Osmanlıca'da yazılışı: mus'a.
 7. Beni İsrail peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa namındaki peygamberi yerine tayin ederek vefat etmiştir. Mısır firavununa karşı mücadele etti. Harun (A.S.) kardeşi ve kendi veziri hükmünde idi.(Mısır Kıt'ası, kumistan olan Sahra-yı Kebir'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sahra komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki ziraatı, kudsiye; ve vasıta-ı ziraat olan "Bakar"ı ve "Sevr"i mukaddes, belki mabud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti, sevr'e, bakar'a ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, "İcl" mes'elesinden anlaşılıyor.İşte Kur'an-ı Hakim, Hazret-i Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle, o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar-perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü, bir bakar'ın zebhi ile ifham ediyor. S.)
 8. (en)Muse, inspiration.
 9. Ustura.
 10. Bk. muz

muz

 1. Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum).
 2. Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi.
 3. Muzgiller (Musaceae) familyasından, tropik ve subtropik bölgelerde doğal olarak yetişen, tabanda dişi, ortada er dişi ve uçta erkek çiçekleri bulunan, bakka tipi meyveleri olan, Alanya yöresinde M.sapientum ve M.paradisiaca türlerinin kültürü yapılan, çok yıllık, ağaç görünümündeki otsu bir bitki cinsi.
 4. (en)Banana.
 5. (fr)Banane
 6. (la)Musa

musa bih

 1. Vasiyyet olunan şey.

musa dini

 1. (en)Hebraism

Türetilmiş Kelimeler (bis)

musa bihmusa dinimusa lehmusa şeriatıMusa textilismusaaramusabmusabbagmusabemusaberemusmus musculusmus sylvasicusmus sylvaticus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın