şikayetçi olmak ne demek?

 1. (en)Kick up a stink, raise a stink.

şikayetçi olmayan

 1. (en)Unmurmuring.

şikayetçi

 1. Sızlanan, sızıltısı olan, yakınan
 2. Şikayet eden kimse
 3. Yakınıcı
 4. (en)Complainant.
 5. (en)Malcontent, remonstrant, disgruntled, grumbling, querulous, repining.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şikayetçi olmayanşikayetçişikayetçilikşikayetşikayet edenşikayet emarelerişikayet etmekşikayet etmemeolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın