şikayet etmek ne demek?

 1. Sızlanmak

  Bir dakika önce oğlundan şikâyet ederken şimdi döndü, methetmeye başladı.

  M. Ş. Esendal
 2. Birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek

  Belli bir şey, Behram edepsizi şikâyet etmiş olmalıydı.

  K. Tahir
 3. Memnun olmamak.
 4. (en)Complain, delate, inform against, bemoan, take action, belly, squawk, bitch [sl.].
 5. (en)Complain.
 6. (en)Crab.
 7. (en)Grouch.
 8. (en)Grumble.
 9. (en)Remonstrate.
 10. (en)Report.
 11. (en)Sneak.

sızlanmak

 1. Kendine yapılan bir haksızlığı, kendisini tedirgin eden bir durumu, çare bulması veya sadece sıkıntısına ortak olması için karşısındakine anlatmak, yakınmak, şikâyet etmek, şekva etmek, tazallum etmek
 2. (en)Bemoan.
 3. (en)Gripe.
 4. (en)Grizzle.
 5. (en)Grunt.
 6. (en)Kick.
 7. (en)Squeal.
 8. (en)Bleat.
 9. (en)Moan.
 10. (en)Wail.

şikayet etmeme

 1. (en)Uncomplainingness.

şikayet etmeyen

 1. (en)Uncomplaining.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şikayet etmemeşikayet etmeyenşikayet edenşikayet emarelerişikayet getirmekşikayetşikayet hakkışikayet komitesişikayet nedenişikayet sebebişikafşikakşikarşikar ağalarışikar halkıetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın