şiazmatik sendrom ne demek?

 1. Görme alanının darlaşarak, görme yetisinin azalması sendromu.
 2. (en)Chiasma syndrome.

şiazma

 1. İki yapının çapraz kesişmesi durumu.
 2. Birbirleriyle çaprazlanarak profazda karşılaşan kromozomlar.
 3. (en)Chiasma.

şia

 1. İslamiyette Hz. Ali'ye yandaş olanlar.
 2. Bkz. Şiilik.
 3. (Çoğulu: şiya) Dini bir terim olarak, "üyelerinin birbirlerinden güç ve moral aldıkları, belirli bir birlik ve bütünlük oluşturan topluluk, ümmet" veya "bir görüş ve anlayış üzerinde birleşenlerin oluşturduğu grup, fırka" anlamına gelir.

sendrom

 1. Özel bir bozukluğu belirleyen, bir arada görülen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve belirtilerin tümü.
 2. Belirge
 3. (Yun. syn: ile; dromein: koşmak) Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler.
 4. Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü.
 5. Bir hastalıkta görülen semptomların tümü.
 6. (en)Syndrome.
 7. (en)Syndrom.
 8. (al)Syndrom
 9. (la)Syndrome

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şiazmaşiaşiarşiar edinmekşiatsusendromsendromiksendsend a boy to millsend a cablesend a lettersend a letter by postsensen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın