şiilik ne demek?

 1. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, damadı Ali'nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia.
 2. (en)The Shi'ite branch of İslam.

şii

 1. Şiilik mezhebinden olan kimse.
 2. (en)Shi'i.
 3. (en)Shi'ite.
 4. (en)Of the shi'a.

şiir

 1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım
 2. Bir şairin, bir dönemin bu sanatı kullandığı özel biçim.
 3. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey
 4. zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi
 5. (en)Poetic.
 6. (en)Poetical.
 7. (en)Numbers.
 8. (en)Poetry.
 9. (en)Verse.
 10. (en)Poem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şiişiirşiir akşamşiir belli etmekşiir defterişiaşiarşiar edinmekşiatsuşiazma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın