şeyhin kerameti kendinden menkul ne demek?

 1. Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne inanılmadığını anlatmak için söylenir.

şeyh

 1. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite
 2. Tekke ve zaviye reisi
 3. Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse, tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse.
 4. Arap kabile ve aşireti başkanı.
 5. Yaşlı adam, ihtiyar
 6. (en)Head of a group of dervishes.
 7. (en)Sheik.
 8. (en)Sheikh.

şeyh küşteri

 1. İran'ın Küşter kasabasından Bursa'ya gelerek yerleşmiş ve söylentiye göre, ilk Türk gölge oyununu oynatmış olan kişi. Eski Karagöz ustaları, onu «PirimizŞeyh Küşteri» diye anarlar. Gerçekte gölge oyununu onun bulduğu kesin değildir; önemli olan eski Karagöz ustalarınınŞeyh Küşteri'yi önder, koruyucu ve kurucu olarak seçmiş olmalarıdır.

keramet

 1. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.
 2. Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum.
 3. Keramet sayılabilecek nitelikte olan şey.
 4. Olağanüstü durum.
 5. Birine karşı ikramda bulunmak.
 6. Ermişçe yapılan iş, hareket ya da söz
 7. Ağırlama, ikram.
 8. Bağış.
 9. Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yani, adi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlahi ile gösterdiği büyük marifet. Velayet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı adet hali.
 10. (en)Miracle.

kendinden

 1. Kendi aklından, kendi kendine
 2. (en)Self.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeyhşeyh küşterişeyh küşteri meydanışeyh uçmaz, müridi uçururşeyh ül meydanşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeairşeairi islamiyeşeametşebşebabkerameti aleviyekerameti ilmiyekerameti kendinden bilmekkerameti kendinden menkulkerameti kevniyekerametkeramet medarkeramet sahibikeramekerameddinkeramendkeramkeramatkerakerabiskeradkerafiloselkerahe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın