şeyh uçmaz, müridi uçurur ne demek?

 1. Bir kişiye inanlar, onu olduğundan çok üstün görürler ve onda olağanüstü özellikler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler.

şeyh

 1. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite
 2. Tekke ve zaviye reisi
 3. Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse, tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse.
 4. Arap kabile ve aşireti başkanı.
 5. Yaşlı adam, ihtiyar
 6. (en)Head of a group of dervishes.
 7. (en)Sheik.
 8. (en)Sheikh.

şeyh küşteri

 1. İran'ın Küşter kasabasından Bursa'ya gelerek yerleşmiş ve söylentiye göre, ilk Türk gölge oyununu oynatmış olan kişi. Eski Karagöz ustaları, onu «PirimizŞeyh Küşteri» diye anarlar. Gerçekte gölge oyununu onun bulduğu kesin değildir; önemli olan eski Karagöz ustalarınınŞeyh Küşteri'yi önder, koruyucu ve kurucu olarak seçmiş olmalarıdır.

mürd

 1. (Mürde) f. Ölmüş, ölü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeyhşeyh küşterişeyh küşteri meydanışeyh ül meydanşeyhin kerameti kendinden menkulşeyhlikŞeyhmusşeyhül cebelşeyhülislamşeyhülislam kapısışeyşeyatinşeybşeybanşeybeuçmauçma arabasıuçma aygıtıuçma düzeniuçma kabiliyetiuç alanuç atardamaruç baba torikuç beyi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın