şeker ağacı ne demek?

  1. Vatanı Doğu Asya olup Güneydoğu Anadolu'da da yetişen, yeşilimsi, beyaz çiçekli bir ağaç (Hovenia dulcis).

şeker aktarması

  1. İşaretlerle iletişim kurma, gizlice haberleşme

şeker alkolleri

  1. Monosakkaritlerin karbonil grubunun basınçlı hidrojen gazı altında veya metal katalizörlerin mevcudiyetinde indirgenmesiyle oluşan alkoller, alditoller.
  2. (en)Sugar alcohols.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeker aktarmasışeker alkollerişeker asitlerişeker bayramışeker fabrikasışekerşeker fasulyesişeker gibişeker gibi kristalleşmişşeker gibi tanelişekelşekşekavetşekayıkşeairşeairi islamiyeşeametşebşebabağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın