şehrin uzaktan genel görünümü ne demek?

 1. (en)Panorama.

şehrin akciğeri

 1. (en)Green lung.

şehrin denize bakan kısmı

 1. (en)Sea front.

uzaktan

 1. Uzak yerden.
 2. (en)A) from afar b) distant.
 3. (en)Distant.
 4. (en)From a distance.
 5. (en)Afar.
 6. (en)Kissing.

genel

 1. Bkz. non spesifik
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 5. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 6. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 7. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 8. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 9. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 10. Bk. evrensel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şehrin akciğerişehrin denize bakan kısmışehrin iş merkezişehrin kuzeyişehrin kuzeyindeşehrin kuzeyindekişehrin liman bölgesişehrin merkezi ile ilgilişehrin siluetişehrin tevessüüşehrişehri ayağa kaldırmakşehri enine geçenşehri gezmekşehribanuzaktanuzaktan açmauzaktan akrabauzaktan akrabalıkuzaktan algılamauzaktan algilamauzaktan bakmakuzaktan bileşikuzaktan denetim tablosuuzaktan denetleme kutusuuzaktauzakta demirlemekuzakta hayal gibi belirmeuzakta tutmakuzaktaki depolama motoru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın