şehrin tevessüü ne demek?

  1. Bk. kent genişlemesi

kent genişlemesi

  1. Bir kentin, eskiden çizilmiş sınırları içine sığmayarak, yeni ve daha geniş sınırlara gereksinme duyulacak biçimde yaygın bir yerleşme yapısı kazanması, alanca büyümesi.
  2. (en)Urban expansion.
  3. (fr)Extension des villes

şehrin akciğeri

  1. (en)Green lung.

şehrin denize bakan kısmı

  1. (en)Sea front.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şehrin akciğerişehrin denize bakan kısmışehrin iş merkezişehrin kuzeyişehrin kuzeyindeşehrin kuzeyindekişehrin liman bölgesişehrin merkezi ile ilgilişehrin siluetişehrin uzaktan genel görünümüşehrişehri ayağa kaldırmakşehri enine geçenşehri gezmekşehribantevessütevessü etmektevessüattevessübtevessüdtevessutevessuhtevessuktevessul
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın