genel ne demek?

 1. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

  Genel seçim.

 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan

  Genel bir sıralama yapmak gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir.

  H. Taner

  Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli.

  A. Ağaoğlu
 3. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 4. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

  Genel müdür.

 5. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 6. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 7. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 8. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 9. Bk. evrensel
 10. Bkz. non spesifik
 11. (en)General.
 12. (en)Public.
 13. (en)Broad.
 14. (en)Common.
 15. (en)Collective.
 16. (en)Across-the-board.
 17. (en)Blanket.
 18. (en)Catholic.
 19. (en)Exoteric.
 20. (en)Generic.
 21. (en)Grand.
 22. (en)Liberal.
 23. (en)Overhead.
 24. (en)Plenary.
 25. (en)Prevailing.
 26. (en)Prevalent.
 27. (en)Running.
 28. (en)Sweeping.
 29. (en)Widespread.
 30. (en)Abstract.
 31. (en)Current.
 32. (en)Popular.
 33. (en)Rife.
 34. (en)Universal.
 35. (en)Global.
 36. (en)Broad / adj.
 37. (en)Overall.
 38. (en)Pandemic.
 39. (fr)Général
 40. (la)Generalis

genel ad

 1. Yeni bulunan her ilaç maddesine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen ad, jenerik ad.
 2. (en)General name.

genel af

 1. Kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılması.
 2. (en)Amnesty.
 3. (en)General pardon.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genel adgenel afgenel afla serbest bırakmakgenel ağgenel ağ adresigenel ağ ağ geçidi kimlik doğrulamasıgenel ağ aktarımlı söyleşigenel ağ bağlantı kurulum türügenel ağ denetim iletisi iletişim kuralıgenel ağ dizin hizmetlerigenegene amdahlgene cloninggene clustergene complex
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın