özgürlük dizili ne demek?

  1. Anlamlılığı sınanacak bir gözlem değerinin karşılaştırılacağı kuramsal değeri saptamak için başvurulan ve bir olasılık dağılımında, belli bir güven ve anlamlılık düzeyinde yer alan bu rastlantılı ve ölçünlü değerin gözlem değerini veren dağılımın sıra ve dikeç sayısına göre değişen sayısal basamaklardan hangisi için söz konusu olduğunu gösteren ölçüm.
  2. (en)Degree of freedom.

özgürlük etiği

  1. Ahlakın, toplumun temel ekonomik yapısının ve sınıf farkının bir ürünü ve yansıması olduğunu savunan, kendini gerçekleştirme veya belirleme veya özgürlüğü en yüksek değer olarak konumlayan etik görüş.
  2. (en)Liberal ethics.

özgürlük korkusu

  1. (en)Eleutherophobia

dizili

  1. Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep
  2. (en)Arranged in a line or row.
  3. (en)String.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özgürlük etiğiözgürlük korkusuözgürlük savaşçısıözgürlük ve zorunluluközgürlüközgürlükçüözgürlükçü demokrasiözgürlükçü kimseözgürlükçülüközgürlüğü bağlayıcı cezalarözgürlüğün kısıtlanmasıözgürlüğün kötüye kullanılmasıözgürlüğüne kavuşturmaközgürlüğünü duymaközgürleşmeözgürleşmeközgürleştirmeözgürleştirmekdizilidizili ayırmadizilimdizilim işlevidizilişdizildizil bağlamadizilemedizileme grameridizilemekdizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın