özgürlükçü demokrasi ne demek?

  1. Bireylerin her türlü düşüncelerine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi.
  2. (en)Liberal democracy.

özgürlükçü

  1. Özgürlük yanlısı.
  2. (en)Liberalistic.
  3. (en)Partisan of freedom.

özgürlükçü kimse

  1. (en)Liberal.

demokrasi

  1. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.
  2. Bk. halkerki
  3. Yun. (Demos: Halk; Kratia: İdare, iktidar) Halk iktidarına dayanan hükümet şekli. Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükümet şeklidir. Tatbikatı üç şekildir:1- Vasıtasız hükümet şekli: Halk, devlet iktidar ve hakimiyetini vasıtasız olarak kullanır. Kanunları kendisi yapar, suçluları kendisi muhakeme eder, idareyi kendisi yürütür. Bu usül ancak küçük cemiyetlerde tatbik imkanına sahiptir. 2- Yarı vasıtasız hükümet şekli: Halk re'yi ile temsilciler meclisi seçilir. Meclisin çıkardığı kanunların tatbik edilebilmesi için halkın re'yine baş vurulması (referandum) şarttır.3- Temsil hükümet şekli: Cumhuriyet. Halk seçim yolu ile hakimiyet ve iktidarı, belli bir zaman için seçtiği temsilciler meclisine devreder. İktidarı halk adına meclisler kullanır.Demokrasinin temsil şekli olan cumhuriyetin de üç ayrı tatbik şekli vardır. 1- Meclis hükümeti sistemi: Hükümet, meclis iradesiyle teşekkül eder. Eğer hükümet meclisin itimadını kaybederse meclis tarafından düşürülür. 2- Parlementer hükümet sistemi: Hükümetle, meclis, belli ölçüler içinde birbirine karşı müstakildir. 3- Başkanlık hükümeti sistemi: Hükümet başkanını halk seçer. Başkan, hükümet üyelerini kendisi tayin eder ve kendisi azleder. Demokrasi, hukuk devletine ve millet ekseriyetinin hakimiyetine dayalı olup kişi veya azınlık hakimiyetini reddeder. Demokrasinin temellerine aykırı olmayan herhangi bir inanış ve fikir sahibi olanlar, kendi inanış ve fikrini halka kabul ettirmek için zor kullanmak veya idareyi ele geçirmek için zorlama ve isyana teşebbüs veya açıkça teşvik etmemek şartıyla her türlü inanış ve fikri; neşir, tebliğ ve telkin etmek serbestliğini kabul eden devlet şeklidir.
  4. (en)Democracy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özgürlükçüözgürlükçü kimseözgürlükçülüközgürlüközgürlük diziliözgürlük etiğiözgürlük korkusuözgürlük savaşçısıdemokrasidemokrasi rejimidemokrasikdemokrasilerdemokrasiye uygundemokandemoklesdemoklesin kılıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın