örnek dengelem ne demek?

  1. Sayışımlarda yer alacak borçlu ve alacaklı öğelerin önceden tanımlanması ve belirli bir duruma getirilmesi koşulu ile düzenlenen dengelem.
  2. (en)Typical balance sheet.
  3. (fr)Bilan typique

örnek ders

  1. Ya bir öğretmen okulu öğrencisi, ya bir usta öğretmen ya da bir denetmen tarafından meslek yönünden yetişmeye, bilgi alış verişine ve bilimsel tartışmaya olanak hazırlamak için bir uygulama sınıfında ve öğretmen adayları ya da tecrübeli öğretmenler karşısında verilen ders.
  2. (en)Model lesson, demonstration lesson.

örnek dava

  1. (en)Leading case.

dengelem

  1. (en)Balance; equal distribution of weight; stability.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

örnek dersörnek davaörnekörnek alınan kimseörnek alınan şeyörnek alınmakörnek almaörnek almakörnek bedelörnek boşluğuörnek büyüklüğüörnek çiftlikörneğe aitörneğe girme olasılığıörneğe göre satımörneğe göre yapmakörneğe uygundengelemdengelem değerlemesidengelem varlıklarıdengelemde anamalın değişmezliği ilkesidengelemde borç ödeyebilme gücü çözümlemesidengelemde gelir gücü çözümlemesidengelemde iç dış anamalı çözümlemesidengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesidengelemde sayışım döneminin bağımsızlığı ilkesidengelemde yatırım çözümlemesidengedenge ağırlığıdenge aletidenge alıştırmalarıdenge araçları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın