örnek ne demek?

 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model

  Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır.

  F. R. Atay

  Mehmet Akif'in yetişmesi, gençlere bir örnek olarak anlatılmaya layıktır.

  İ. A. Gövsa
 2. Göstermelik

  Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi.

  M. Ş. Esendal
 3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil.
 4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
 5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey

  Örnek aransa, öyle sanıyorum ki, bizimkinden âlâsı bulunmaz.

  H. Taner

  Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir.

  N. Hikmet
 6. En iyi biçimde olan

  Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı.

  H. Taner

  İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor ama horozlanmıyor!..

  N. Hikmet
 7. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.
 8. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.
 9. Bir karar ya da yazının benzeri.
 10. Belli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.
 11. Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi.
 12. Bkz. eşantiyon, numune
 13. (en)Guide.
 14. (en)Illustration.
 15. (en)Instance.
 16. (en)Lead.
 17. (en)Norm.
 18. (en)Object lesson.
 19. (en)Precedent.
 20. (en)Sampling.
 21. (en)Trial.
 22. (en)Parallel.
 23. (en)Piece.
 24. (en)Templet.
 25. (en)Case.
 26. (en)Sample, example.
 27. (en)Like.
 28. (en)Equal.
 29. (en)Counterpart.
 30. (en)Prototype.
 31. (en)Form.
 32. (en)Template.
 33. (en)Mould.
 34. (en)Mold.
 35. (en)Archetype.
 36. (en)Design.
 37. (en)Pilot.
 38. (en)Sample copy.
 39. (en)Epitome.
 40. (en)Exponent.
 41. (en)Set form.
 42. (en)Paradigm.
 43. (en)Copy, reroduction.
 44. (en)Exemplary.
 45. (en)Pattern.
 46. (en)Reference.
 47. (en)Representative.
 48. (en)Sample.
 49. (en)Example.
 50. (en)Specimen.
 51. (en)Model.
 52. (en)Type.
 53. (en)Copy.
 54. (en)Exemplar.
 55. (en)Version.
 56. (en)Exemplification.
 57. (al)Modell
 58. (al)Schablone
 59. (fr)Copie
 60. (fr)Modèle

örnek alınan kimse

 1. (en)Pacemaker

örnek alınan şey

 1. (en)Cynosure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

örnek alınan kimseörnek alınan şeyörnek alınmakörnek almaörnek almakörnek bedelörnek boşluğuörnek büyüklüğüörnek çiftlikörnek davaörneğe aitörneğe girme olasılığıörneğe göre satımörneğe göre yapmakörneğe uygun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın