dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi ne demek?

 1. İşletmeyi ve ona ayrılmış özdeksel olan, olmıyan varlıklarla alacakları ve her tür işletme borçlarını, ana malı, bir bütün olarak tanımlama ve işletme dışında kalan varlık ya da yüklenimlerle ilişkili olmama ilkesi.
 2. (en)Totality principle of working on balance sheet.
 3. (fr)Principe totalité d'exploitation en bilan

dengelemde anamalın değişmezliği ilkesi

 1. İşletmeden alacaklı üçüncü kişilere karşı bir güvence niteliği olması bakımından dengelemlerde gösterilen anamalın belli bir tutarda bulundurulması ilkesi.
 2. (en)Stability principle of capital on balance sheet.
 3. (fr)Principe stabilité de capital en bilan

dengelemde borç ödeyebilme gücü çözümlemesi

 1. İşletmenin kısa ve uzun önelli çeşitli borçları ile elde bulunan ve paraya çevrilebilen varlıkların karşılanması ve ödenmesi olanaklarını saptama işlemi.
 2. (en)Liquidation analysis on balance sheet.
 3. (fr)Analyse de liquidité en bilân

işletme

 1. İşletmek işi.
 2. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum
 3. Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
 4. İş yeri.
 5. Bk. firma
 6. Bk. dağıtım
 7. (en)Operational.
 8. (en)Operating.
 9. (en)Management.
 10. (en)Operation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dengelemde anamalın değişmezliği ilkesidengelemde borç ödeyebilme gücü çözümlemesidengelemde gelir gücü çözümlemesidengelemde iç dış anamalı çözümlemesidengelemde sayışım döneminin bağımsızlığı ilkesidengelemde yatırım çözümlemesidengelemdengelem değerlemesidengelem varlıklarıişletmenin geri çevrilmesiişletmenin reddiişletmenişletmen uçbirimiişletmenlikişletmeişletme adıişletme anamalıişletme anamalı verim gücüişletme basıncı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın