çarpım beklemi ilişki katsayısı ne demek?

 1. Bk. ilişki katsayısı.

ilişki katsayısı

 1. İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alanilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya nedensel bir ilişkiyi ya da nedensel olmayan yalnızca değişimin birlikte olduğu bir ilişkiyi belirtir (…), anlamdaş çarpım-beklemiilişki katsayısı, Pearsonilişki katsayısı.
 2. (en)Correlation coefficient.
 3. (en)Coefficient of correlation.

çarpım

 1. Çarpma işleminin sonucu olan sayı.
 2. (en)Product.
 3. (en)Multiplication.

çarpım beklemi

 1. (Kuramsal istatistik) Birleşik dağılım işlevi (…). anlamdaş birleşik beklem, çok-değişkenli beklem.
 2. (en)Product-moment.

beklem

 1. Bk. k'yıncıbeklem.
 2. (en)Moment.

ilişki

 1. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
 2. Bağlantı, temas.
 3. Bk. birlik
 4. Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir ilginin bulunması. Builişki, neden-sonuçilişkisi olabildiği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişmeilişkisi de olabilir.
 5. (en)Relation.
 6. (en)Connection.
 7. (en)Connexion.
 8. (en)Involvement.
 9. (en)Contact.
 10. (en)Relationship.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çarpımçarpım beklemiçarpım cetveliçarpım cümlesiçarpım hızıl bağıntısıçarpım kümesiçarpım momentiçarpım momenti korelasyon katsayısıçarpım momenti münasebet emsaliçarpım tablosuçarpıçarpı davranımıçarpı deneyiçarpı direnciçarpıcıbeklembeklem çıkaran işlevbeklem dizeyibeklem oranıbeklemebeklebekle de görbekle ve görbekle yarin köşesinibeklbeklanbekbek kulesibek oyuncubekabekaa valley
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın