çar erkan ı cuvanı ne demek?

 1. Bk. arzağaları

arzağaları

 1. Hasoda görevlilerinden padişaha arz iletmeye yetkili en kıdemli dördü: hasodabaşı, silahtarağa, çuhadar, rikâbdar.

çar

 1. Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan.
 2. Rus imparatorlarına verilen san.
 3. (Slavca) Eski Rus İmaparatorlarının ünvanları.
 4. Dört. Cihar. (Osmanlıca'da yazılışı: çâr)
 5. (en)Tsar.
 6. (en)Tzar.
 7. (en)Czar.
 8. (fr)Tsar
 9. (la)Caesar

çar naçar

 1. İster istemez, mecburiyetle. Çaresiz bir şekilde.

erkan

 1. Bir topluluğun ileri gelenleri.
 2. Osmanlıca'da yazılışı: erkân.
 3. General veya amiral aşamasındaki askerler.
 4. Büyükler, üstler.
 5. Yol, yöntem.
 6. Yiğit, erkek soydan gelen.
 7. Adet, usul.
 8. Sarılık denilen bir hastalık çeşidi.
 9. Rükünler, esaslar, temeller.
 10. (en)Great men.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çarçar naçarçar u yekçar yanlısıçaraçarbalişçarcılıkçarcihetçarçabukçarçarÇAçabaçaba gerektirmeyençaba göstermekçaba harcaerkanerkan kürküerkan minderierkanı askeriyeerkanı devleterkanı harberkanı harbiyei umumiyeerkanı islamiyeerkanı istiareerkanı salaterkaerkaberkabanerkaherkal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın