zelil olmak ne demek?

 1. Hor görülmek, aşağılanmak

  Onun namusu için ben zelil oldum.

  Aka Gündüz

hor

 1. Değersiz, önemi olmayan, aşağı.
 2. Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi.
 3. (en)Contemptible.
 4. (en)Despicable.
 5. (en)Abject.

zelil etmek

 1. Hor görmek, aşağılamak, önem ve değer vermemek

zelil

 1. Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
 2. (en)Despicable.
 3. (en)Very contemptible.
 4. (en)Obsequious.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zelil etmekzelilzelilanezelihazelikZel koyunuzel sheepzelakzelalzelaletolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın