zekilik ne demek?

 1. (en)Aptness, incisiveness, intelligence, keenness, sharpness, shrewdness, smartness, subtility, subtlety.

zeki

 1. Zeka belirten.
 2. Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek.
 3. Çabuk ve kolay kavrayan
 4. Zekâ varlığı gösteren
 5. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan.
 6. Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.
 7. (en)Astute.
 8. (en)Brainy.
 9. (en)Bright.
 10. (en)Brilliant.

zeki anlayışlı

 1. (en)Canny

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zekizeki anlayışlızeki dilzeki kimsezeki kimsene yapacağını şaşırmakzekazeka bölümüzeka derecesizeka geriligizeka geriliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın