gerilim ne demek?

 1. Gerginlik, tansiyon

  Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu.

  H. Taner
 2. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
 3. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
 4. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
 5. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
 6. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.
 7. (Derleme.. gerilme) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi (1. evregerilim, 2. evre oluşum, 3. evre çözülüm) .
 8. Elektrik alanı içinde bulunan iki noktanın erkil değerleri çıkarımı. Bu nicelik genellikle volt olarak ölçülür.
 9. Çeşitli yollara başvurularak, konunun anlatımında yaratılan sıkıntılı, gergin hava.
 10. Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.
 11. Uzaklığa göre türevi, ters yönde kuvveti veren işler.
 12. (en)Potential difference, tension.
 13. (en)Tension.
 14. (en)Intensity.
 15. (en)Voltage.
 16. (en)Potential.
 17. (en)Frustration.
 18. (en)Blood pressure.
 19. (en)Pull.
 20. (en)Stress.
 21. (al)Spannung
 22. (fr)Tension
 23. (fr)Différence de potentiel, tension électrique

gerilim çatlağı

 1. Gerilme güçleriyle oluşan çatlak.
 2. (en)Tension joint.
 3. (al)Zugkluft, Zerrkluft
 4. (fr)Diaclase d'extention

gerilim denetleyici

 1. (en)Potentiostat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerilim çatlağıgerilim denetleyicigerilim doğrultma derecesigerilim düşmesigerilim düşürücügerilim düşürücü transformatörgerilim düşüşügerilim düzengecigerilim düzenlecigerilim düzenleyicigeriligerili ipgerilikgerilgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın