albumin ne demek?

  1. Kan ile dokular arasında sıvı dengesinin sağlanmasında etkili, taşıyıcılık özelliği yüksek plazma proteinidir.
  2. Yumurta akı, süt ve kan serumunda bulunan, ısıtılınca pıhtılaşan, suda çözünebilen basit bir protein.
  3. Suda çözünebilen, sıcaklıkla koagüle olabilen, doymuş tuz çözeltilerle çöktürülebilen protein.
  4. (en)Albumin.
  5. (en)Water-soluble protein found in blood and egg-whites (Biochemistry).
  6. Albümin, yumurta akı
  7. (la)Albumen: yumurta akı

albumin degeneration

  1. Albümin dejenerasyonu

albumin index

  1. Albümin indeksi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

albumin degenerationalbumin indexalbumin milkalbumin rich milkalbuminatalbuminatealbuminaturiaalbuminemiaalbuminimeteralbuminisealbumalbum contentalbum layoutalbum namealbum options
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın