yer algısı testleri ne demek?

 1. Sanayide, özellikle mühendislik alanında kullanılan ve deneklerin yer algısı ile ilgili olarak uyguladıkları yöntemleri, sorun çözme özelliklerini, güçlükler karşısında gösterdikleri tepkileri saptamaya yarayan testler.
 2. (en)Space perception tests.

yer

 1. Yerküre.
 2. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
 3. Gezinilen, ayakla basılan taban
 4. Bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, mahalle
 5. Durum, konum, vaziyet.
 6. Ülke, bölge.
 7. Görev, makam
 8. Önem.
 9. Dışarıdaki çevirimlerin gerçekleştirildiği uzay.
 10. Bk. bölge

yer açmak

 1. Bir kimseye oturması için yer hazırlamak.
 2. 1) bir kimseye oturması için yer hazırlamak; 2) mec. yer bırakmak, imkân vermek.
 3. (en)Recess.

algı

 1. Kazanç, alacak.
 2. Rüşvet.
 3. Vergi.
 4. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
 5. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
 6. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görselalgılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
 7. 1 . kazanç, alacak. 2 . rüşvet. 3 . vergi. 4 . bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak.
 8. Anlayış, kavrayış.
 9. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yahut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur.
 10. (en)Sense.

test

 1. Sınav.
 2. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
 3. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tamamı
 4. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama
 5. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
 6. Tecrübe.
 7. Deney.
 8. Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem.
 9. Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan
 10. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yeryer açmakyer adıyer adı bilimiyer adları bilimiyer alıştırmalarıyer altıyer altı çarşısıyer altı kaynaklarıyer altı merdiveniyeye kürküm yeyeayea and nayyeahalgısalalgısal bütünlükalgısal devimsel öğrenmealgısal kurgualgısal öğrenmealgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın