yemek borusu ne demek?

 1. Besinleri ağızdan mideye ulaştıran kasla çevrili zarsı kanal.
 2. Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru.
 3. Yutak ile mide arasında kalan, içi çok tabakalı yassı epitelle astarlanmış, bağ dokusu, çizgili kas ve düz kaslarla çevrelenmiş, çok sayıda bez içeren, insanlarda yaklaşık 25 cm kadar olan sindirim kanalı kısmı. Özofagus.
 4. Yutakla mide arasındaki kassıl ve zarsıl boru biçimindeki organ, özofagus.
 5. Sindirim kanalının, yutakla mide arasında kalan kısmı, özefagus, ösefagus, özofagus.
 6. (en)Alimentary canal.
 7. (en)Esophagus.
 8. (en)Gullet.
 9. (en)Oesophagus.
 10. (en)Throttle.
 11. (en)Esophagus, oesophagus.
 12. (al)Esophagus, oesophagus
 13. (fr)Ésophagus, oesophagus

yemek borusu bölütsel aplazisi

 1. Yemek borusunun üst bölümünün yerel ve doğuştan şekillenmemiş olması. Kör bir kese tarzında yutağa açılan üst kısım, normal yapıdaki alt bölüme ince fibröz bir bantla bağlanır.
 2. (en)Eosophagal segmental aplasia.

yemek borusu çöküntüsü

 1. Karaciğerin margo dorsalis’i üzerinde yemek borusunun oluşturduğu iz, impresyo özofagea.
 2. Karaciğerin margo dorsalis'i üzerinde yemek borusunun oluşturduğu iz, impresyo özofagea.
 3. (en)Impressio esophagea.
 4. (la)Impressio esophagea

boru

 1. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
 2. Borazan
 3. Kullanım yerine göre çapı değişebilen genellikle camdan yapılmış içinde üşekler bulunan, havası alınmış ya da amaca uygun uçunlarla doldurulmuş yuvak biçimli kapalı gereç. Temel parçacıkları algılayan Geigerborulanndan televizyon görüntüborusuna ve eksicikborularına değin değişik kullanım yerleri vardır.
 4. (en)Pipe.
 5. (en)Trumpet.
 6. (en)Horn.
 7. (en)Clarion.
 8. (en)Conduit.
 9. (en)Drain.
 10. (en)Duct.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yemek borusu bölütsel aplazisiyemek borusu çöküntüsüyemek borusu daralmasıyemek borusu divertikülümüyemek borusu duplikasyonuyemek borusu ektazisiyemek borusu felciyemek borusu fistülüyemek borusu genişlemesiyemek borusu ile ilgiliyemekyemek alanlarıyemek artığıyemek artıklarıyemek asansörüyemek bilgisiyemeyeme de yanında yatyeme içmeyeme içme durağıyeme içme ve barındırma giderleriborusu öten kimseborusu ötmekborusunu çalmakborusuzborusal boslukboruboru ağıboru anahtarıboru anahtarı koluboru askısıborbor çeliğibor hidrürlerbor hücresibor karbür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın