yemek bilgisi ne demek?

 1. (en)Sitology

sitology

 1. Yemek bilgisi
 2. Pehriz ihtisası.

yemek borusu

 1. Besinleri ağızdan mideye ulaştıran kasla çevrili zarsı kanal.
 2. Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru.
 3. Yutak ile mide arasında kalan, içi çok tabakalı yassı epitelle astarlanmış, bağ dokusu, çizgili kas ve düz kaslarla çevrelenmiş, çok sayıda bez içeren, insanlarda yaklaşık 25 cm kadar olan sindirim kanalı kısmı. Özofagus.
 4. Yutakla mide arasındaki kassıl ve zarsıl boru biçimindeki organ, özofagus.
 5. Sindirim kanalının, yutakla mide arasında kalan kısmı, özefagus, ösefagus, özofagus.
 6. (en)Alimentary canal.
 7. (en)Esophagus.
 8. (en)Gullet.
 9. (en)Oesophagus.
 10. (en)Throttle.

yemek borusu bölütsel aplazisi

 1. Yemek borusunun üst bölümünün yerel ve doğuştan şekillenmemiş olması. Kör bir kese tarzında yutağa açılan üst kısım, normal yapıdaki alt bölüme ince fibröz bir bantla bağlanır.
 2. (en)Eosophagal segmental aplasia.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yemek borusuyemek borusu bölütsel aplazisiyemek borusu çöküntüsüyemek borusu daralmasıyemek borusu divertikülümüyemekyemek alanlarıyemek artığıyemek artıklarıyemek asansörüyemeyeme de yanında yatyeme içmeyeme içme durağıyeme içme ve barındırma giderleribilgisi dışındabilgisi olmakbilgisi olmamakbilgisizbilgisizlikbilgisizlikten değeri bilinmeyen iyi şeybilgisayarbilgisayar adıbilgisayar adlarıbilgisayar adresibilgisayar ağıbilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın