yatık kıvrım dizisi ne demek?

 1. Birbirlerinin ekseni üzerine gelmiş yatık kıvrımlar.
 2. (en)Piled-up recumbent.
 3. (al)Faltenpakets
 4. (fr)Plis couchés empilés

yatık kıvrım

 1. Eksen düzlemi azçok yatay olan devrik kıvrım.
 2. (en)Recumbent fold.
 3. (al)Liegende Falte
 4. (fr)Pli couché

yatık

 1. Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan.
 2. Zamanla dayanıklılığını yitirmiş.
 3. Çevrilmiş, devrik.
 4. Yayvan su kabı.
 5. (en)Aslope.
 6. (en)Decumbent.
 7. (en)Leaning.
 8. (en)Tilting.
 9. (en)Cockeyed.
 10. (en)Oblique.

kıvrım

 1. Bkz. jirus, ansa, kangal, katlantı
 2. Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm. Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat.
 3. Bir tür tatlı.
 4. Ayrım, dönemeç
 5. Kıvrılma sonunda oluşan toprak dalgası.
 6. Kıvrılmaya uğramış bir bölgede, dalgalı bir görünüş yaratan inişli çıkışlı kabartıların her biri. bkz. kemer, tekne.
 7. Yapağı lifinin doğal dalgası.
 8. (en)Plait.
 9. (en)Twist.
 10. (en)Curve.

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yatık kıvrımyatıkyatık çerçevelemeyatık çityatık çizimyatık doğruyatık düğün çiçeğiyatık gövdeyatık motoryatık silindiryatıyatı kentiyatyat borusuyat ile gitmekyat ile yolculuk etmekyat kiralama ücreti ne kadarkıvrımkıvrım bağırsakkıvrım bağırsak adenokarsinomukıvrım diüretiklerikıvrım kanatlarıkıvrım kıvrımkıvrım kıvrım kıvranmakkıvrım menteşesikıvrım süskıvrım yanlarıkıvrıkkıvrık havai fişekkıvrık kenarlı fötr şapkakıvrık kuyrukkıvrık mide kurdu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın