yargıya başvurmak ne demek?

 1. Dava açmak

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

yargıya gitmek

 1. Bir anlaşmazlığı gidermek amacıyla mahkemeye başvurmak.

yargıya varmak

 1. Karşılaştırma ve değerlendirme yaparak bir sonuca ulaşmak, anlam vermek.

başvurmak

 1. Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.
 2. Bir şeye yararlanmak amacıyla el atmak.
 3. Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak, müracaat etmek.
 4. (en)Refer.
 5. (en)Make an application.
 6. (en)Apply.
 7. (en)Have recourse to.
 8. (en)Consult.
 9. (en)Look to.
 10. (en)Appeal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargıya gitmekyargıya varmakyargıyle kütükten silmeyargıyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargabaşvurmakbaşvurmabaşvurma çerçevesibaşvurma dizgesibaşvurma işaretibaşvurma yeribaşvurbaşvuranbaşvurdurmabaşvurdurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın