yararlanma ilkesi ne demek?

 1. Orta malından daha çok yararlananların daha az yararlananlara göre daha çok vergi ödemeleri gerektiği görüşüne dayanan vergileme ilkesi.
 2. (en)Benefit principle.

yararlanma belgitleri

 1. Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığında yasal yararlanmayı sağlayan belgitler.
 2. (en)Jouissance shares.
 3. (fr)Actions de jouissance

yararlanma hakkı

 1. Başkasına ilişkin bir mal üzerinde yararlanmayı sağlayan özdeksel hak.
 2. (en)Usufruit.
 3. (fr)Usufruit

ilke

 1. Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip
 2. Temel bilgi.
 3. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde.
 4. Davranış kuralı.
 5. Öge, unsur
 6. Kendisinden türetilen ilk madde.
 7. Öncül
 8. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.
 9. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.
 10. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararlanma belgitleriyararlanma hakkıyararlanma oranıyararlanma payıyararlanma zorunluğuyararlanmayararlanmakyararlanmalı pay belgitiyararlanmama süresiyararlanmamakyararlanyararlananyararlanan kimseyararlanarakyararlandırilkesizlikilkeselilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehanilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızda
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın