yararlanma payı ne demek?

 1. Kâr payı, kâr dağıtımı, anamal payı parası ortaklık tarafından ortağına verildiği takdirde bu pay yerine geçerli olmak üzere verilen değersiz bir belgit.
 2. (en)Bonus share.
 3. (fr)Action de jouissance

yararlanma belgitleri

 1. Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığında yasal yararlanmayı sağlayan belgitler.
 2. (en)Jouissance shares.
 3. (fr)Actions de jouissance

yararlanma hakkı

 1. Başkasına ilişkin bir mal üzerinde yararlanmayı sağlayan özdeksel hak.
 2. (en)Usufruit.
 3. (fr)Usufruit

pay

 1. Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
 2. Eşit bölüm.
 3. Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır.
 4. Ayak
 5. (en)Apportionment.
 6. (en)Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon.
 7. (en)To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering.
 8. (en)To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised.
 9. (en)To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit.
 10. (en)To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararlanma belgitleriyararlanma hakkıyararlanma ilkesiyararlanma oranıyararlanma zorunluğuyararlanmayararlanmakyararlanmalı pay belgitiyararlanmama süresiyararlanmamakyararlanyararlananyararlanan kimseyararlanarakyararlandırpayı olmakpayın küçük bölümüpayına düşeni yapmakpayına düşmekpayından fazlasını almakpayını almakpaypay bırakmakpay a bribe topay a complimentpay a premium for
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın