yararlanmak ne demek?

 1. Kendine yarar sağlamak, faydalanmak, istifade etmek.
 2. (en)Put account.
 3. (en)Turn to account.
 4. (en)Take advantage of.
 5. (en)Avail oneself of smth.
 6. (en)Benefit.
 7. (en)Capitalize.
 8. (en)Enjoy.
 9. (en)Impose.
 10. (en)Parlay.
 11. (en)Pass over.
 12. (en)Pass up.
 13. (en)Practice on.
 14. (en)Practice upon.
 15. (en)Practise on.
 16. (en)Practise upon.
 17. (en)Profit.
 18. (en)Profit by.
 19. (en)Refer.
 20. (en)Rejoice in.
 21. (en)Make use of.
 22. (en)Avail.
 23. (en)Harness.
 24. (en)Utilize.
 25. (en)To make use of.
 26. (en)To utilize.
 27. (en)To benefit.
 28. (en)To take advantage of.
 29. (en)To cash in.
 30. (en)To capitalize on sth.
 31. (en)To avail oneself of.
 32. (en)To draw on/upon sth.
 33. (en)To draw benefit from.
 34. (en)To benefit from.
 35. (en)To profit from.
 36. (en)To make good use of.
 37. (en)Draw upon.
 38. (en)Exploit.
 39. (en)Pull a fast one.
 40. (en)Turn.

yararlanma

 1. Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme.
 2. Istifâde, faydalanma.
 3. (en)Turning to account.

yararlanma belgitleri

 1. Paralan ödenmiş olan pay belgitleri karşılığında yasal yararlanmayı sağlayan belgitler.
 2. (en)Jouissance shares.
 3. (fr)Actions de jouissance

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararlanmayararlanma belgitleriyararlanma hakkıyararlanma ilkesiyararlanma oranıyararlanyararlananyararlanan kimseyararlanarakyararlandır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın