yararak açmak ne demek?

 1. (en)Rip open.

rip

 1. Ters akıntıların birleşmesinden meydana gelen dalgalı su.
 2. (-ped,- ping) yarmak, kesmek
 3. Çekip dikişlerini sökmek
 4. Keresteyi boyuna kesmek
 5. Yarılmak
 6. Dikişleri açılmak
 7. Hızla ilerlemek veya koşmak: yarık, yırtık
 8. Dikiş söküğü
 9. Değersiz şey
 10. Girdap, anafor

yarar

 1. Bir şeyden elde edilen sonuç, fayda.
 2. Bir işten elde edilen iyi sonuç.
 3. Çıkar.
 4. Yarayan, elverişli, uygun.
 5. Nef’, nefi.
 6. (en)Account.
 7. (en)Avail.
 8. (en)Benefit.
 9. (en)Convenience.
 10. (en)Efficacy.

yarar sağlamak

 1. (en)Gain advantage from, pay dividends, utilize.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararyarar sağlamakyarar yitimiyararcıyararcı tarihçilikyarayara açmakyara ağzını açık tutan aletyara almakyara bandıyaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın