yabancı çıta ne demek?

 1. Kirişli birleştirmelerde iki tarafa açılan yuvaya uygun ölçü ve biçimde hazırlanmış ince, dar parça.
 2. Bk. yabancı çıta
 3. Kinişli birleştirmelerde iki tarafa açılan yuvaya uygun ölçü ve biçimde hazırlanmış ince, dar parça.
 4. (al)Feder

yabancı çıta

 1. Kirişli birleştirmelerde iki tarafa açılan yuvaya uygun ölçü ve biçimde hazırlanmış ince, dar parça.
 2. Bk. yabancı çıta
 3. Kinişli birleştirmelerde iki tarafa açılan yuvaya uygun ölçü ve biçimde hazırlanmış ince, dar parça.
 4. (al)Feder

yabancı çökelti

 1. Içinde bulundukları tortul kayaçlardan başka bileşimindeki maddelerin, belli bir çekirdeğin çevresinde çökeltilmesiyle oluşmuş, özekteş yapılı yuvarlak, elips ya da aykırı biçimlerde yumrular.
 2. (en)Concretions.
 3. (al)Konkretionen
 4. (fr)Concrétions

yabancı adres

 1. (en)Foreign address.

çıta

 1. Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta.
 2. Yüksek ya da sırıkla atlamada aşılması gereken yüksekliği gösteren tahta, maden vb. özdekten yapılmış yuvarlak, yerine göre üçgen kesitli uzun ince çubuk.
 3. Bk. çıta
 4. Genellikle dikdörtgen ya da kare kesitli, uzun tahta çubuk.
 5. (en)Lath.
 6. (en)Long narrow strip of wood.
 7. (en)Slat.
 8. (en)Slatting.
 9. (en)Molding.
 10. (en)Reglet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yabancı çökeltiyabancı adresyabancı anamalyabancı asalakyabancı ayrıcalığıyabancı cisimleryabancıyabancı dilyabancı dil kayıtlarıyabancı dil konuşmakyabanyaban arısıyaban arısı kolonisiyaban arısı yuvasıyaban arısıgillerçıtaçıta dayanağıçıta istinat yeriçıta işkencesiçıtabaşlıkçıtakçıtalı birleştirmeçıtalı geçmeçıtayı geçişçıtçıt çıkarmamakçıt çıkmamakçıt çıtçıt etmekçıbançıban ağırşağıçıban başıçıban işlemekçıban var
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın