yabancı ayrıcalığı ne demek?

 1. Avrupa, Asya ya da Amerika'daki bütün yabancı devletler yararına Doğu ve Yakın Doğu devletlerince tanınan çeşitli ayrıcalıklar.
 2. (en)Capitulation.
 3. (fr)Capitulation

yabancı

 1. Başka bir milletle ilgili olan
 2. Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi
 3. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge
 4. Tanınmayan, bilinmeyen, yad
 5. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan.
 6. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan.
 7. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan.
 8. (en)Alien.
 9. (en)Exotic.
 10. (en)Foreign.

yabancı adres

 1. (en)Foreign address.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yabancıyabancı adresyabancı anamalyabancı asalakyabancı cisimleryabancı çıtayabancı çökeltiyabancı dilyabancı dil kayıtlarıyabancı dil konuşmakyabanyaban arısıyaban arısı kolonisiyaban arısı yuvasıyaban arısıgillerayrıcalığı kaldırmaayrıcalığı olmayanayrıcalığın kötüye kullanımıayrıcalıayrıcalı indirim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın