yaşını göstermemek ne demek?

  1. (en)Wear one's years well.

yaşını başını almış

  1. (en)Advanced in years, elderly.

yaşını içine akıtmak

  1. Duyduğu acıyı, üzüntüyü sezdirmemek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaşını başını almışyaşını içine akıtmakyaşının gerisinde gelişme gösteren kimseyaşınyaşın yaşınyaşına göre dinç olmakyaşına göre olgun olmakyaşındayaşı benzemesinyaşı büyükyaşı elliden aşağıyaşı ellinin altındayaşı geçkingöstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın