yıllık ödenti ne demek?

  1. Kamu yararına uygun girişimlerin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla devlet ya da bir kamu kuruluşunca her yıl ödenmesi yüklenilen para.
  2. (en)Annuity.
  3. (fr)Annuité

yıllık ödenek

  1. (en)Annuity.

yıllık ödenek alan kimse

  1. (en)Annuitant.

ödenti

  1. Aidat.
  2. (en)Recompense.
  3. (en)Dues.
  4. (en)Subscription.
  5. (en)Monthly contribution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yıllık ödenekyıllık ödenek alan kimseyıllık ödenek iyesiyıllık ödeme yapılan kimseyıllık aberasyonyıllık Afrika balığıyıllık akımyıllık bahar devinmesiyıllık beyannameyıllıkyıllık beyanname verilmeyecek halleryıllık bildirimyıllık bildirim yapılmayacak durumlaryıllık birikmeyıllamayıllamakyıllanışyıllanmayıllanmaködentiödenceödence davasıödencelemeködenebilirödenebilir borç belgitiödeödeği kabul edenödeködek alanıödek alanı çizgisiödöd ağacıöd dışıöd ile ilgiliöd kanalcıkları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın