ödence davası ne demek?

 1. Tazminat davası.

tazminat

 1. Zarar karşılığı ödenen para, ödence
 2. Bk. ödence
 3. Bk. kamulaştırma karşılığı
 4. (Tazmin. C.) Zarar ve ziyana karşı ödenen bedeller. (Osmanlıca'da yazılışı: tazminât)
 5. (en)Compensation.
 6. (en)Amends.
 7. (en)Indemnity.
 8. (en)Damages.
 9. (en)Reparations.
 10. (en)Indemnification.

ödence

 1. Tazminat.
 2. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para.
 3. Kamu yararı amacıyla, taşınmazı kamulaştırılan kişiye, bu işlemi gerçekleştiren kamu kuruluşunun yasalar uyarınca ödediği para.
 4. (en)Indemnity, compensation, ameds, indemnification.
 5. (en)Compensation.
 6. (fr)Indemnité

ödencelemek

 1. Verilen zararı ödence vererek karşılamak, tazmin etmek.

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödenceödencelemeködenebilirödenebilir borç belgitiödenebilir borçlarödeödeği kabul edenödeködek alanıödek alanı çizgisiödöd ağacıöd dışıöd ile ilgiliöd kanalcıklarıdavası görülebilendavasdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın