yürükalp ne demek?

 1. Hızlı, yararlı, verimli yiğit kimse

yürük

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker, yörük.
 2. Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden, yörük.
 3. Göçebe olan, yörük
 4. Yörük.
 5. Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmenlere verilen ad.
 6. Osmanlılarda otuzar kişilik ocaklar halinde Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan timarlı asker.
 7. Bak. Yörük.
 8. Çabuk ve hızlı yürüyen.
 9. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker.
 10. Hızlı koşan at.

yürük aksak

 1. Aksak usulünün en hareketlisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yürükyürük aksakyürük at yemini artırıryürük ata paha olmazyürük bayrağıyürüyürü ense tıraşını göreyim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın