yürü ense tıraşını göreyim ne demek?

 1. Alay görüştüğü kimseye gitmesini söylemek veya görüşmeyi kısa kesmek için kullanılan bir söz.

yürü

 1. (en)[yürümek] ankle, have a walk, hike, pace, step, step up, toddle, tread, walk.
 2. (en)Start walking!.
 3. (fr)Marchez!

yürük

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker, yörük.
 2. Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden, yörük.
 3. Göçebe olan, yörük
 4. Yörük.
 5. Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmenlere verilen ad.
 6. Osmanlılarda otuzar kişilik ocaklar halinde Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan timarlı asker.
 7. Bak. Yörük.
 8. Çabuk ve hızlı yürüyen.
 9. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker.
 10. Hızlı koşan at.

ense

 1. Boynun arkası
 2. Boynun arka yüzü.
 3. (en)Arse.
 4. (en)Neck.
 5. (en)Back of the neck.
 6. (en)Nape.
 7. (en)Back of the head.
 8. (en)The nape of the neck.
 9. (en)Scruff.
 10. (en)Scruff of the neck.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yürüyürükyürük aksakyürük at yemini artırıryürük ata paha olmazyürük bayrağıyürük defterleriyürük semaiyürükalpyürükbeyiyüreyüregiryüreği ağzına gelmekyüreği ağzındayüreği bayılmakenseense ak zarıense bağıense bağlamaense çukuruense ile ilgiliense işiense kemiğine aitense köküense kulak yerindeensens a seens categoryens kategoriens realissimum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın