verilerin sunulması ne demek?

  1. İşlenmiş verilerin uygun işlemler yoluyla çizelgelenip çizimle gösterilerek çözümleme ve değerlendirmelere elverişli bir biçim kazanması.
  2. (en)Presentation of data.

verilerin biriktirilmesi

  1. Ölçme ile bulunabilen sonsuz sayıdaki değerden oluşan aynı zamanda veriler evreni olarak da bilinen teorik bir küme.

verilerin çözümlenmesi

  1. Gözlem sonuçları ya da verilerden bilgi çıkarma amacıyla başvurulan ve gözlemleri bir sıklık dağılımı içinde düzenleyerek ortaç eğilim, yayılma ve biçimlenmenin ölçülmesine dayanan işlem.
  2. (en)Analysis of data.

sunulma

  1. Sunulmak işi.
  2. (en)Presentation.
  3. (en)Submission.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

verilerin biriktirilmesiverilerin çözümlenmesiverilerin dağılımı, wverilerin işlenmesiverileri alırken kullanverileri ıçerverilerverilerden bilinmeyene ulaşmakverileverile belgesiverile emriverilecek cevabı belirleyen soruverilen avanslarverildisunulmasunulmaksunulmamaksunulamaksunulamazsunulansunulan şeysunullah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın