verilerin işlenmesi ne demek?

  1. Gözlem ya da ölçme araçlarıyla elde edilmiş ham bilgilerin çizelgelenmeye ya da sunulmaya elverişli bir duruma getirilmesi.
  2. (en)Processing the data.

verilerin biriktirilmesi

  1. Ölçme ile bulunabilen sonsuz sayıdaki değerden oluşan aynı zamanda veriler evreni olarak da bilinen teorik bir küme.

verilerin çözümlenmesi

  1. Gözlem sonuçları ya da verilerden bilgi çıkarma amacıyla başvurulan ve gözlemleri bir sıklık dağılımı içinde düzenleyerek ortaç eğilim, yayılma ve biçimlenmenin ölçülmesine dayanan işlem.
  2. (en)Analysis of data.

işlenme

  1. İşlenmek işi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

verilerin biriktirilmesiverilerin çözümlenmesiverilerin dağılımı, wverilerin sunulmasıverileri alırken kullanverileri ıçerverilerverilerden bilinmeyene ulaşmakverileverile belgesiverile emriverilecek cevabı belirleyen soruverilen avanslarverildiişlenmeişlenmekişlenmemişişlenmemiş altınişlenmemiş durumdaişlendirmeişlendirme çarpanıişlendirme çoğaltanıişlendirme engeliişlendirme esnekliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın