verilerin biriktirilmesi ne demek?

  1. Ölçme ile bulunabilen sonsuz sayıdaki değerden oluşan aynı zamanda veriler evreni olarak da bilinen teorik bir küme.

verilerin çözümlenmesi

  1. Gözlem sonuçları ya da verilerden bilgi çıkarma amacıyla başvurulan ve gözlemleri bir sıklık dağılımı içinde düzenleyerek ortaç eğilim, yayılma ve biçimlenmenin ölçülmesine dayanan işlem.
  2. (en)Analysis of data.

verilerin dağılımı, w

  1. Bir veri takımında en küçük değer ile en büyük değeri arasındaki fark.

biriktirilme

  1. Biriktirilmek işi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

verilerin çözümlenmesiverilerin dağılımı, wverilerin işlenmesiverilerin sunulmasıverileri alırken kullanverileri ıçerverilerverilerden bilinmeyene ulaşmakverileverile belgesiverile emriverilecek cevabı belirleyen soruverilen avanslarverildibiriktirilmebiriktirilmekbiriktirilmemişbiriktirilmişbiriktirilmiş parabiriktirilip sermayeye eklenen faiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın